Instytucja dla maluchów – na co oddaje 1%

Już od 13 lat Polacy mają możność przy rachowaniu się z urzędem skarbowym przeznaczyć 1 procent podatku na rzecz rozmaitych organizacji. W tym roku kolejny raz mamy sposobność dopomóc rozlicznym instytucjom, jakie ofiarowane pieniądze przeznaczą na własne statutowe cele. Na ogół 1% kierujemy do organizacji dobroczynnych.

Na co konkretnie przeznaczany jest otrzymany przez fundację 1% na cele charytatywne? Zanim w deklaracji skarbowej PIT podatnik wpisze nazwę wybranej przez siebie instytucji pożytku publicznego, jej numer KRS, a również przeznaczoną kwotę, dobrze jest ażeby zaznajomił się z tym, jak wybrana instytucja pożytkuje uzyskane pieniążki. Na co konkretnie instytucje przeznaczają 1 %?

Specjalistyczne sprzęty. Sprzęt leczniczy należy do najważniejszych i najbardziej kosztownych wydatków fundacji dla dzieci. Duża cena różnego rodzaju oprzyrządowań oraz sprzętu diagnostycznego jest jednakże warta swej ceny – bez zastosowania wielu z tych aparatów podopieczni fundacji nie mogliby powrócić do zdrowia. Pieniądze wydawane są też na lekarstwa, wsparcie socjalne, rehabilitację, szkolenia dla doktorów.

Jednym z warunków uzyskania statusu OPP jest prowadzenie działalności pożytku publicznego, przy czym ma być ona skierowana do ogółu społeczności czy do grupy wydzielonej ze względu na jej szczególną sytuację (między innymi na rzecz osób kalekich, bezdomnych itd.). Zgodnie z ustawą pieniążki pochodzące z odpisów 1 % podatku dochodowego dokonanych przez podatników na rzecz danej instytucji mogą być przez organizację pożytku publicznego wydawane tylko na jej działalność pożytku publicznego. Inaczej mówiąc na to, co sama instytucja sobie wskazała w statucie, zaś później we wniosku o nadanie statusu OPP.

W ustawie nie wyznaczono terminu, w którym pieniążki pozyskane z odpisów 1% podatku winny być wydane. To zależy od samej organizacji pożytku publicznego, od jej projektów lub zobacz też: imprezy poznań od potrzeb które mogą się pojawić. Ważne jest to, aby jednoprocentowe wpływy były wydawane na działalność pożytku publicznego. Ów przepis obowiązuje od początku wejścia w życie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie zmieniła go nowelizacja z 2015 r. Pojawiły się jednak dodatkowe obowiązki związane z księgowaniem podobnych wydatków.